Anasayfa

SUNUŞ
TEMEL BİLGİLER
I- İSLÂM’DA AMEL VE MUAMELE KAVRAMLARI
II- FIKIH İLMİNİN KAPSADIĞI KONULAR
III- MUAMELELERLE İLGİLİ ŞER’İ HÜKÜMLER BAĞLAYICI MIDIR?
IV- HAK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ
V- MAL VE ÇEŞİTLERİ
VI- MÜLK VE MÜLKİYET
1.Bölüm Dipnotları
İSLAM’DA GÜNLÜK MUAMELELERİN DAYANDIĞI ESASLAR
I- AKİT TERİMİ VE KAPSAMI 55
II- AKDİN KONUSU (MAHAL)
III- AKİTLERE AİT ŞARTLAR
IV- AKİT ÇEŞİTLERİ
V- AKİTLERDE MUHAYYERLİKLER
VI- AKİTLERİN SONA ERMESİ
SATIM AKDİ
I- SATIM AKDİNİN MAHİYETİ
II- SATIM AKDİNİN RÜKÜNLERİ
III- SATIM AKDİNİN ŞARTLARI
V- SA­TIM AK­Dİ­NİN HÜ­KÜM­LE­Rİ
VI- SA­TIM AK­DİN­DE BE­DEL­LER
VIII- İSLAMİ HÜKÜMLERLE ÇELİŞEN ALIŞ-VERİŞLER
IX- BATIL VE FASİT SATIŞIN HÜKÜMLERİ
X- İSLAM’A GÖRE YASAKLANMIŞ BULUNAN ALIŞ-VERİŞLERE  TOPLU BİR BAKIŞ
2.Bölüm Dipnotları
GÜVENE DAYANAN SATIŞ ÇEŞİTLERİ
I- GÜVENE DAYANAN SATIŞLARA TOPLU BAKIŞ
II- KÂR MİKTARI AÇIKLANARAK YAPILAN SATIŞLARIN ÖZELLİKLERİ
III- ANAPARA VEYA MALİYET
IV- MÜŞTERİYE VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER 248
V- SATIM AKDİNİN İFA MASRAFLARI
3.Bölüm Dipnotları
ALIŞ-VERİŞTE KÂR VE BUNUN SINIRI
I- KÂR KAVRAMI VE KAPSAMI
II- PİYASA FİYATI VEYA EMSAL FİYAT
III- AŞIRI VEYA FAHİŞ FİYAT
IV- DEVLETİN FİYATLARA MÜDAHALESİ (NARH)
4.Bölüm Dipnotları
KREDİLİ ALIŞ-VERİŞLER
I- VERESİYE YAPILAN ALIŞ-VERİŞLER
II- SELEM AKDİ (PARA PEŞİN MAL VERESİYE SATIŞ)
III- SANATKÂRA MAL SİPARİŞİ VERMEK (İSTİSNA AKDİ)
IV- VEFA YOLUYLA SATIŞ (BEY’ Bİ’L-VEFA)
V- İSTİĞLAL YOLUYLA SATIŞ (BEY' Bİ'L- ISTIĞLÂL)
VI- İKİ BEDELİN DE PEŞİN VERİLMESİ GEREKEN
IX- KARŞILIKLI RIZA İLE SATIŞI BOZMA (İKÂLE)
VIII- HAVALE (SENET VE ÇEKLERİN CİROSU)
5.Bölüm Dipnotları
GÜNÜMÜZDE BAZI EKONOMİK PROBLEMLER VE İSLÂMÎ YAKLAŞIMLAR
I- GÜNÜMÜZDE UYGULANAN BAŞLICA EKONOMİK SİSTEMLER
II- İSLÂM EKONOMİSİNDE PARA
III- İSLÂM’DA FAİZ
IV- KARZ-I HASEN
V- İSLÂM’DA ORTAKLIK MUAMELELERİNE GENEL BAKIŞ
VI- MUFAVADA ORTAKLIĞI
VII- İNAN ORTAKLIĞI
VIII- VÜCUH (KREDİ) ORTAKLIĞI
IX- İŞ VE TAAHHÜT ORTAKLIĞI
X- MUDARABE ORTAKLIĞI
XI- ZİRAAT ORTAKÇILIĞI (MÜZARAA)
XII- BAĞ-BAHÇE ORTAKÇILIĞI (MÜSAKAT)
XIII- AĞAÇ DİKİMİ ORTAKLIĞI (MUGARESE)
XIV- İSLÂM’A GÖRE İŞÇİ VE MEMURLAR
İSLÂM’A GÖRE KİRACI İLE KİRALAYAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER
I- KİRA AKDİNİN KAPSAMI VE DELİLLERİ
TİCARETTE YARDIMCI MUAMELELER VE DAYANDIĞI ESASLAR
GÜNLÜK TİCARİ HAYATLA İLGİLİ BAZI SORULAR VE CEVAPLAR